Budownictwo mieszkalne a przestrzeń miejska

Budownictwo mieszkalne a przestrzeń miejska

Współczesna przestrzeń miejska europejskich miast jest znacznie zróżnicowana pod względem lokalizacji, klimatu, wielkości, a także rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz programowych zespołów architektoniczno-urbanistycznych, kompozycji przestrzennej, a także związków ze środowiskiem przyrodniczym oraz zrównoważonym środowiskiem mieszkaniowym. Równocześnie posiada wspólne charakterystyczne cechy historyczne związane ze spuścizną i dziedzictwem kulturowym oraz europejskimi korzeniami i wartościami.

Reklama: Domy Bydgoszcz

Tradycyjna struktura miast europejskich oparta o siatkę ulic i kwartałów została zaakceptowana przez społeczeństwa, a jej zasady kształtowania zostały przyjęte we współczesnych rozwiązaniach przestrzeni miejskich. Do wielu miejsc węzłowych w mieście należy przede wszystkim zaliczyć miejsca piesze, które stanowiły, stanowią i będą nadal stanowić rolę miejsc skupiających wszelki ruch pieszy o dużej aktywności społecznej związanej z działalnością z zakresu kultury, usług, rozrywki, rekreacji, administracji etc.

W skali miasta miejsca piesze pełnią rolę zworników układów komunikacyjnych, funkcjonalno-przestrzennych i kompozycyjnych w strefach śródmiejskich oraz miejskich. Strefy śródmiejskie oraz centra współczesnych europejskich o różnej wielkości miast tworzą w ramach działań związanych z przekształceniami o różnorodnym charakterze; modernizacyjnym, rehabilitacyjnym, rewitalizacyjnym etc. miejsca węzłowe, wśród których dominującą rolę pełnią atrakcyjnie kształtowane miejskie piesze przestrzenie publiczne.

Miejsca piesze w strukturach miast historycznych, stanowią współczesną kontynuację w kształtowaniu przestrzeni miejskich; agory, forum, placu, rynku, ulicy pieszej etc. Współcześnie kreowane są w oparciu o dostępność mierzoną parametrami dojścia pieszego oraz o kontekst funkcjonalno-przestrzenny w zależności od lokalizacji w mieście.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments