Firma księgowa – jak ją założyć

Firma księgowa – jak ją założyć

Kto może założyć firmę księgową?

Żeby założyć firmę księgową, należy najpierw spełnić warunki formalne. Zgodnie z przepisami usługi polegające na prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą świadczyć wyłącznie osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie były karane za wskazane przestępstwa. Usługi te świadczyć mogą również osoby znajdujące się w rejestrze biegłych rewidentów lub doradców podatkowych. Jeśli firma księgowa ma zamiar pomagać w wypełnianiu zeznań oraz deklaracji, a także wykonywać inne czynności niż prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, musi dodatkowo posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe

Rejestracja firmy – formalności

Po spełnieniu warunków formalnych można przystąpić do zakładania firmy. W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej. Właściciel firmy wybrać może dowolną formę prowadzenia działalności poza spółką partnerską. Najczęściej przedsiębiorcy wybierają jednoosobową działalność gospodarczą, jednak zdarzają się i takie firmy księgowe ja ta oferująca swe usługi na stronie http://prawnopodatkowy.pl/, która funkcjonuje jako spółka jawna. Podczas rejestrowania firmy należy wskazać kod PKD określający rodzaj prowadzonej działalności. W przypadku działalności rachunkowo-księgowej jest to kod 69.20Z. Kolejnym krokiem do założenia firmy księgowej jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Przedsiębiorca świadczący usługi księgowe może wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych lub opodatkowanie podatkiem liniowym. Jeżeli biuro ma zamiar sporządzać osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej roczne zeznania podatkowe, konieczny będzie zakup kasy fiskalnej i ewidencjonowanie na niej wykonywanych czynności.

Dodatkowe inwestycje

Aby firma księgowa mogła funkcjonować, niezbędny jest także zakup narzędzi wspomagających pracę. Podstawowym narzędziem współczesnego księgowego jest komputer wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Nowoczesne oprogramowanie umożliwia zdalne przesyłanie dokumentów do ZUS-u lub innych instytucji publicznych. Żeby pozyskać pierwszych klientów, warto również zainwestować w marketing. Duża ilość podmiotów świadczących usługi księgowe sprawia, że zaistnienie i utrzymanie się na rynku nie jest łatwe, jednak przy odpowiedniej strategii oraz zaangażowaniu możliwe.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments