Gdzie wykorzystuje się środki chemiczne?

Gdzie wykorzystuje się środki chemiczne?

Środki chemiczne wykorzystywane są w produkcji przemysłowej na ogromną skalę. Popyt na surowce stale rośnie. Należy jednak pamiętać, że substancje chemiczne stosowane w różnych branżach, a zwłaszcza w sektorze farmaceutycznym i medycznym, muszą spełniać najbardziej restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa i jakości. Tylko dostawcy z wieloletnim doświadczeniem i certyfikatami, tacy jak https://www.centro-chem.pl/pl, zapewniają produkty bezpieczne i najwyższej jakości. Bardzo istotne jest odpowiednie przechowywanie towaru oraz zabezpieczony transport do klienta. Niewłaściwe składowanie obniża jakość surowców chemicznych.

Związki chemiczne wykorzystywane w przemyśle

Każda gałąź przemysłu wymaga określonych rodzajów surowców zarówno nieorganicznych jak i organicznych. Ich lista jest długa, a jedne z najważniejszych to azotany, które są stosowane jako nawozy. Ich aplikowanie znacznie zwiększyło wydajność plonowania roślin. Wykorzystuje się je również jako materiały wybuchowe i pirotechniczne. Wodorotlenki łącząc się z tłuszczami tworzą związki rozpuszczalne w wodzie. Dzięki temu stanowią składnik preparatów do udrożniania rur oraz są wykorzystywane do produkcji środków piorących. W szerokim zakresie jest również stosowana gliceryna i glikole. W przemyśle farmaceutycznym na dużą skalę stosuje się związki chloru. Powszechnie używane są również kwasy czy nadtlenki.

Siarczany – zastosowanie

Do podstawowych surowców chemicznych wykorzystywanych w różnych sektorach przemysłu należą siarczany. Używane są w budownictwie i galwanotechnice. Dzięki właściwościom higroskopijnym (zdolność wiązania wody) siarczany stosuje się jako środki suszące. Jednym z najpopularniejszych związków z tej grupy jest siarczan miedzi. Jest to bezwonny związek, który dobrze rozpuszcza się w wodzie i metanolu. Jest zaliczany do fungicydów, czyli związków wykazujących właściwości grzybobójcze, co wykorzystuje się w konserwacji drewna. Stanowi również główny komponent kwaśnych kąpieli do elektrolitycznego miedziowania. Co więcej, wykorzystuje się go również do kąpieli przy wytarzaniu anod miedzianych.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments