^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

 

DORADZTWO ZAWODOWE - IPD

Każdy z Uczestnik Projektu odbędzie 6 godzin spotkań z doradcą zawodowym w celu wspólnego opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD), mającego na celu zdiagnozowanie potrzeb Uczestnika Projektu, wybór form wsparcia, którymi zostanie objęty oraz terminy realizacji. IPD podlega stałej weryfikacji – może ulec zmianie na etapie realizacji, gdy formy wsparcia dla UP nie przyniosą rezultatów.

W ramach realizacji IPD Uczestnik może zostać objęty następującymi formami wsparcia: 
- pośrednictwo pracy, 
- poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe), 
- wsparcie psychologiczne, 
- usługi szkoleniowe – szkolenia, bony szkoleniowe
- staże i praktyki zawodowe, bony stażowe
- na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia
- bony na zasiedlenie
- bony na zatrudnienie.

Darmowy licznik odwiedzin