^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne obejmuje specjalistyczne działania, wspierające proces aktywizacji Uczestnika Projektu, udzielane jest wówczas, gdy diagnoza wskazuje występowanie u Uczestnika Projektu problemów uniemożliwiających rozwiązanie problemu zawodowego. Tego rodzaju wsparcie ma również na celu wzmocnienie motywacji i zwiększenie wiary we własne możliwości.
 
Zakres wsparcia psychologicznego obejmuje w szczególności:
- współdziałanie z doradcą zawodowym w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego Uczestnika, 
- identyfikację obszarów diagnozowanych testami psychologicznymi,
- wsparcie doradcy zawodowego w formowaniu informacji zwrotnej dla Uczestnika.
 
O konieczności uzyskania przez Uczestnika Projektu wsparcia psychologicznego decyduje doradca zawodowy w okolicznościach pojawienia się szczególnych przesłanek objęcia wsparciem psychologicznym Uczestnika Projektu. 

Darmowy licznik odwiedzin