^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANÓW

Poniżej podajemy listę Uczestników projektu wg NIK, których biznes plany przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną zostały rekomendowane do otrzmania wsparcia na rozpoczęcie działaności gospodarczej:

 

1. AMMZ/7 - 60,5 pkt.
2. AMMZ/21 - 67 pkt.
3. AMMZ/10 - 62,5 pkt.
4. AMMZ/9 - 64,5 pkt.
5. AMMZ/11 - 65 pkt.
6. AMMZ/3 - 68 pkt.
7. AMMZ/39 - 63 pkt.
8. AMMZ/34 - 65,5 pkt
9. AMMZ/17 - 50,5 pkt.
10. AMMZ/20 - 67 pkt.
11. AMMZ/37- 60,5 pkt
12. AMMZ/36 - 59,5 pkt.
13. AMMZ/30 - 50,5 pkt
14. AMMZ/45 - 64,5 pkt.
15. AMMZ/57 - 65,5 pkt.
16. AMMZ/47 - 55,5 pkt.
17. AMMZ/38 - 66 pkt.
18. AMMZ/52 - 68,5 pkt.
19. AMMZ/48 - 59,5 pkt.
20. AMMZ/54- 51,5 pkt.
21. AMMZ/51 - 51 pkt.
22. AMMZ/76 - 63 pkt.
23. AMMZ/75 - 62,5 pkt
24. AMMZ/63 - 63 pkt.
25. AMMZ/96 - 68 pkt.
26. AMMZ/71 - 62 pkt.
27. AMMZ/55 - 63,5 pkt.
28. AMMZ/73 - 55 pkt.
29. AMMZ/82 - 51 pkt.
30. AMMZ/67 - 47,5 pkt.
31. AMMZ/81 - 61,5 pkt.
32. AMMZ/95 - 59 pkt.
33. AMMZ/79 - 67 pkt.
34. AMMZ/69 - 54 pkt.
35. AMMZ/77 - 63 pkt.
36. AMMZ/78 - 64,5 pkt.
37. AMMZ/91 - 63,5 pkt.
38. AMMZ/98 - 61 pkt.
39. AMMZ/56 - 67 pkt.
40. AMMZ/104 - 63 pkt.
41. AMMZ/89 - 53 pkt.
42. AMMZ/65 - 55,5 pkt
43. AMMZ/113 - 47 pkt.
44. AMMZ/110 - 55 pkt.
45. AMMZ/103 - 53 pkt.
46. AMMZ/108 - 67 pkt.
47. AMMZ/119 - 55 pkt.
48. AMMZ/112 - 60 pkt.
49. AMMZ/107 - 47 pkt.
50. AMMZ/122 - 63 pkt.

 

Przypominamy, że warunkiem niezbędnym do otrzymania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości jest zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz posiadanie siedziby firmy na terenie województwa małopolskiego.

Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać dzień wskazany jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
Rekomenduje się, aby Uczestnicy projektu rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po pozytywnej ocenie biznes planu i otrzymaniu informacji od Realizatora o możliwości otrzymania wsparcia, jednak nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji. Na pisemny wniosek Uczestnika projektu Realizator może wydłużyć ten termin. 

Darmowy licznik odwiedzin