Instrumenty geodezyjne

Instrumenty geodezyjne

Reklama: Geodeta Sicienko

Na rynku znaleźć można dużą różnorodność urządzeń geodezyjnych. Jednakże odmienna jest częstotliwość korzystania z nich. Zwykle jeżeli firma geodezyjna musi skorzystać z danego instrumentu geodezyjnego wyłącznie do wykonania jednej albo kilku pomiarów może skorzystać z wypożyczalni albo też zlecić wykonanie pomiarów firmie specjalizującej się w tego typu usługach.

Inne urządzenia geodezyjne są używane do najprostszych prac geodezyjnych i stanowią standardowe wyposażenie każdego biuro geodezyjnego. Wśród nich znaleźć można przede wszystkim niwelator, teodolit oraz tachimetr elektryczny. Pierwsze z wymienionych urządzeń służy do określania różnicy wysokości między dwoma punktami. Natomiast teodolit wykorzystywany jest do określania wielkości pionowych oraz poziomych kątów. Należy zaznaczyć, że w zależności od tego z jakimi rozwiązaniami technicznymi mamy do czynienia w przypadku wskazanych instrumentów geodezyjnych różna jest także dokładność dokonywanych pomiarów. Ostatnim z urządzeń będącym elementem najczęściej stosowanego sprzętu geodezyjnego jest tachimetr.

 

Tachimetr to narzędzie, które jest połączeniem dwóch prostszych przyrządów. Mianem tachymetru albo tachimetru określa się instrument, jaki wykorzystywany jest do pomiaru kątów poziomych, pionowych a także odległości. Jest to zatem połączenie teodolitu (pomiar kątów) oraz dalmierza (pomiar odległości).

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments