Jak zostać tłumaczem?

Jak zostać tłumaczem?

Znajomość języków obcych na ogół otwiera szerokie możliwości ciekawej i lepiej płatnej pracy zawodowej. Jedną z takich dróg, jest postawienie na karierę w zawodzie tłumacza. Jeszcze bardziej wymagająca bywa praca tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego a funkcjonowanie w tym zawodzie ściśle określa odpowiednia ustawa a także określają go zasady obowiązujące w odpowiednim samorządzie zawodowym.

Żeby zostać tłumaczem, trzeba ukończyć odpowiednie studia językowe. Funkcjonowanie w tym zawodzie polega jednak na ciągłym dokształcaniu. Praca nad kolejnymi wyzwaniami sprawia, że zasób wiadomości, oraz doświadczenie tłumacza ciągle rosną. Dodatkowo korzystać on może z licznych kursów i szkoleń. Zarówno tłumacz zwykły, jak też tłumacz przysięgły powinien dogłębnie znać język, ale to na tłumaczu przysięgłym ciąży odpowiedzialność za przetłumaczony tekst. Skoro więc tłumacz chce odpowiadać na zapotrzebowanie z dziedziny Tłumacz przysięgły, to powinien spełnić szczególne warunki. Przede wszystkim powinien zdać stosowny egzamin na tłumacza przysięgłego. Oprócz obcego języka, powinien doskonale znać język polski. Musi też być obywatelem polskim lub jednego z państwa UE. Może być tez obywatelem jednego z krajów zrzeszonych w EFTA lub państwa z którym są utrzymywane stosunki wzajemności. Kandydat nie może być karany za przestępstwa umyślne.

Osobę tłumacza zwykłego, a przede wszystkim tłumacza przysięgłego powinien cechować profesjonalizm i samodzielność. Natomiast tłumacz przysięgły powinien być osobą o wysokich kwalifikacjach etycznych.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments