Straty wody i ich ograniczanie

Straty wody i ich ograniczanie

Woda jest czynnikiem niezbędnym, do zapewnienia życia. Bez niej istnienie na planecie byłoby zagrożone. To, w jaki sposób podchodzimy do jej dystrybucji, pomoże ograniczyć jej straty, które są zmorą dzisiejszych czasów. Dlaczego systemy dystrybucji generują straty wody? Jakie są sposoby na jej ograniczenie?.

Systemy dystrybucji a straty wody

Temat strat wody, jest od dawna szeroko omawiany i dyskutowany. Wielkość strat, mówi nam czy dystrybucja prowadzona jest w sposób poprawny i efektywny. Dzięki temu możemy ocenić również stan sieci wodociągowej, a także rozliczanie z odbiorcami.  Warto zaznaczyć, że liczba użytkowników przyłączanych do sieci wodnej z roku na rok rośnie, jednak straty wody są minimalizowane, co stanowi dobrą prognozę na przyszłość. Straty wody to nic innego jak różnica, wynikająca z różnicy, pomiędzy objętością wody, która zostaje wtłoczona do sieci, a tą która zużyta jest przez odbiorców. Obliczenie tego parametru, pozwala efektywnie ocenić pracę całego systemu dystrybucji.

Jak ograniczyć poziom straty wody

Działania dotyczące ograniczania strat wody, powinny być podejmowane na bieżąco, na podstawie monitorowanych wyników. Do najważniejszych sposobów na ich ograniczenie zaliczamy:

  • ciągły i nieprzerwany monitoring strat wody
  • ciągłe przeprowadzanie i nadzorowanie bilansu strat wody
  • dokładne i szczegółowe analizy zużycia wody przez odbiorców sieci wodociągowej
  • opracowanie solidnej grupy wskaźników, które opisywać będą poziom strat wody

Najważniejsza będzie tu precyzja i dokładność, ale także jednoczesność przeprowadzania pomiarów wody. Niestety, zdarzają się dość duże błędy, gdyż większość systemów dystrybucji przyjmuje wyniki szacunkowe. Pamiętajmy jednak, że dokładna analiza pozwala na wykrycie anomalii jak np. kradzieże wody. Niezbędnym będzie też wprowadzenie monitoringu, który na bieżąco umożliwi wykrycie awarii, co również przyczyni się do obniżenia strat wody. Ważnym, jest również opracowanie grup wskaźników, które będą swoistym punktem odniesienia, a także dostarczą niezbędnych informacji.

 

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments