Własna studnia

Własna studnia

Trudno sobie wyobrazić dom, ogród, czy działkę bez dostępu do bieżącej wody. Szczególnie w tym pierwszym przypadku jest to wręcz konieczne. W sytuacji, kiedy nie ma możliwości, by włączyć się w miejski wodociąg, trzeba pomyśleć o studni. Wówczas okazuje się, że trzeba zmierzyć się z systemem prawnym. Przede wszystkim warto wiedzieć, że nie jest potrzebne zezwolenie na wiercenie studni na własnej posesji, jeśli spełnione są określone warunki – maksymalna głębokość studni, to 30 m, a ilość czerpanej wodu w ciągu doby nie przekracza 5 m sześciennych (przeciętnie czteroosobowa rodzina zużywa dziennie około 0,5 m sześciennego wody). W takiej sytuacji wystarczy jedynie zgłoszenie chęci budowy w odpowiednim organie administracji budowlanej wraz z rysunkiem miejsca posadowienia studni oraz potwierdzenie (wystarczy oświadczenie) prawa do dysponowania nieruchomością. Jeśli w ciągu 30 dni organ administracyjny nie zgłosi zastrzeżeń, można rozpocząć odwiert.

Ale żeby przystąpić do takiej budowy, należy mieć odpowiedni projekt studni, przygotowany przez profesjonalną firmę, która po wizji lokalnej ustali i ujmie w projekcie wszystkie niezbędne szczegóły realizacji. I dlatego rozsądne jest uczestnictwo projektanta podczas całego procesu organizacji budowy. Choćby z tego względu, że studnia  może być usadowiona minimum 5 m od granicy działki i budynków, 7,5 m od rowów, 15 m od szamba oraz 30 m od oczyszczalni ścieków. Zatem komplikacja jest duża. Poza tym studnia ma służyć przez wiele lat i być bezpieczna w użytkowaniu dla korzystających z niej ludzi. Dlatego lepiej, by wszystkim zajęła się doświadczona w tej dziedzinie firma.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments