ZADZIWIAJĄCE DZIAŁANIE cytruliny cz.1

ZADZIWIAJĄCE DZIAŁANIE cytruliny cz.1

Konkurujący ze sobą zawodnicy często szukają nowego suplementu, który uczyniłby ich silniejszymi albo wytrzymalszymi nawet wtedy, gdy taki suplement nie został wcześniej odpowiednio przebadany Tymczasem suplement o nazwie CITRULLINE MALATE (jabłczan cytruliny) jest względnie nowy, a przede wszystkim ergogeniczny (pracotwórczy), co już powinno obudzić nasze zainteresowanie.

Cytrulina jest aminokwasem wytwarzanym przez organizm, oczywiście w ilości takiej, jakiej on potrzebuje organizm do codziennego, a nie wyczynowego funkcjonowania. Natomiast suplementacja cytruliną podnosi poziom osocza argininy bardziej, niż oddzielne stosowanie argininy w formie suplementu. Jeżeli zatem gdzieś toczy się dyskusja, co jest lepsze – arginina czy cytrulina – można zrezygnować z takich rozważań, ponieważ wystarczy przyjąć cytrulinę, by zaopatrzyć organizm w argininę.

Jak wynika z najnowszych badań, dzieje się tak dlatego, ponieważ przyjmowanie doustne argininy zostaje „zdefektowane” w jelicie cienkim i wątrobie. Natomiast przyjęta doustnie cytrulina omija metabolizm wątrobowy, a dzięki temu 80% jej dawki może zostać konwertowane do argininy w nerkach.

Wyzwalanie tlenku azotu

Cytrulina sprawia, że podniesieniu ulega poziom osocza argininy, więc szereg naukowców wysnuło wniosek, że cytrulina (jako pierwszy stymulant) jest w stanie zwiększać produkcję tlenku azotu. Ten z kolei jest ważną molekułą uczestniczącą w procesach „okołokomórkowych”, rozszerzającą naczynia krwionośne. Przyspiesza tym samym strumień krwi, obniża ciśnienie krwi i wypełnia mięśnie zwiększoną dawką krwi. W sumie jest to złożone działanie na rzecz poprawy procesu wzrostu mięśni.

Jabłczan z kolei gra poważną rolę w produkcji energii (ATP), a także w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białka.

Cytrulina bardziej „na górę”

Wcześniejsze badania miały na względzie suplementację samą cytruliną, co dawało słabsze efekty, natomiast teraz, podczas rozpatrywania synergii cytruliny i jabłczanu dostrzeżono wyjątkowo korzystny efekt erogeniczny. Na te dobrodziejstwa składają się: redukcja uczucia zmęczenia podczas ćwiczeń, wzrost produkcji ATP oraz wzrost tempa regeneracji.

Co najbardziej zadziwiające, ulepszeniu pracy z ciężarami (trening oporowy) ulega przede wszystkim górna część ciała! Jeżeli zatem chcemy poprawić sobie wynik w wyciskaniu sztangi leżąc, jabłczan cytruliny jest jak najbardziej wskazany.

Facebook Comments
2 comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments