Zastosowanie wciągarek w transporcie i przemyśle

Zastosowanie wciągarek w transporcie i przemyśle

Podnoszenie ładunków o większym balaście to jedno z zagadnień, które od początku podlega opracowaniu w postaci co raz to bardziej zaawansowanych technicznych rozwiązań. Tego rodzaju potrzeba pojawia się podczas różnych procesów technologicznych, magazynowych, produkcyjnych, a także różnych innych, które potrzebują dużej mocy oraz zapewniają bezpieczeństwo w użytkowaniu. Urządzenie odpowiadające za większość z nich to wciągarka. Może być ręczna bądź elektryczna.

Wciągarek powszednio używamy w urządzeniach dźwignicowych, które odpowiadają za etap manipulowania oraz podnoszenia ładunku w zakładach przetwórczych oraz produkcyjnych. Możliwości tych urządzeń możemy poszerzyć poprzez zastosowanie wyposażenia oraz osprzętu, który dostosuje dźwignicę do specyficznych ładunków. Przy użyciu suwnicy z wciągarką oraz uchwytami do blach można swobodnie przemieścić  duży arkusz ciężkiego materiału i dostarczyć go do miejsca obróbki. Wciągarka może również być wyposażona w czerpak, który służy do transportu materiałów sypkich na różnych etapach ich przetwórstwa.

Wciągarka elektryczna

Wciągarka elektryczna

Na wszelakich budowach wciągarka jest jednym z najbardziej potrzebnych urządzeń. Rozwiązuje większość spraw związanych z dostarczeniem materiałów budowlanych np. na wyższe piętra czy na dach budowli. Wciągarki stosowane są w połączeniu z różnego typu uchwytami transportowymi, które ułatwiają przenoszenie wszelakich elementów budowlanych, takich jak bloczki betonowe czy krawężniki. Wciągarki, które używane są na budowach, charakteryzują się dużą wysokością podnoszenia, a także są standardowym wyposażeniem żurawi budowlanych.

Codzienna potrzeba podnoszenia różnego rodzaju ładunków, a także pozycjonowania ich pojawia się w pracach codziennych w zakładach i warsztatach naprawczych. Wciągarka zamontowana na żurawiku bądź bramce warsztatowej pozwala m.in. na przemieszczanie różnego rodzaju maszyn, czy też na swobodne wyjęcie silnika samochodowego. W takim połączeniu usprawnia wiele prac naprawczych i remontowych, np. robót kanalizacyjnych.

Wciągarki usprawniają różnego rodzaju procesy w magazynach i hurtowniach. Wyposażone w nie żurawiki, bramki warsztatowe czy suwnice pozwalają na bezpieczny i szybki załadunek i rozładunek oraz składowanie różnego typu towarów. Dzięki dostępnemu  na rynku wyposażeniu specjalistycznemu są łatwo przystosowane do specyficznych ładunków.

Elektryczne wciągarki to zaawansowane techniczne rozwiązania, umożliwiają  one przemieszczanie i podnoszenie różnego typu ładunków o wadze sięgającej kilkuset ton. Obsługiwanie dużych ciężarów wiąże się z zagrożeniem dla osób kierujących wciągarką, jak i takich które znajdują się w pobliżu jej pracy. Dlatego też trzeba zapoznać się dokładnie z zasadami eliminującymi zagrożenia, a jednocześnie pozwalającymi na bezpieczne wykonywanie różnego rodzaju prac z użyciem dźwignic wyposażonych we wciągarki elektryczne.

Reguły bezpieczeństwa

Wciągarka elektryczna musi być obsługiwana zgodnie z regułami. Po pierwsze, sama wciągarka i konstrukcja, na której jest zamocowana, muszą być odpowiednio przystosowane do obciążeń o określonej wielkości, pod żadnym pozorem nie można jej przekraczać. Nie można przemieszczać ładunków ponad głowami ludzi. Trzeba za każdym razem sprawdzać wszystkie mechanizmy urządzenia przed jego użyciem. Ładunek musi być solidnie zamontowany na haku, nie można dopuszczać do jego huśtania się podczas podnoszenia. Niedopuszczalne jest pozostawienie  ładunku zawieszonego na haku bez żadnego nadzoru.

W przypadku, kiedy jest potrzeba podnoszenia ładunków w środowisku niezbyt standardowym np. obecności chemicznych czynników, w strefie wybuchowej, w strefie o dużej wilgotności czy np. w miejscu o podwyższonej temperaturze trzeba zastosować wciągarkę elektryczną, która jest dostosowana właśnie do takich warunków.

Kwalifikacje

Wciągarka elektryczna to urządzenie, które podlega dozorowi technicznemu. Co oznacza,że nie może być używana bez uzyskania dokumentacji dopuszczającej ją do użytku. Wykonywane są w tym celu  badania techniczne wciągarki i dźwignicy, które obejmują sprawdzenie wszelakich mechanizmów, dokumentacji oraz wykonanie prób obciążeniowych.  Jedynie wciągarki jednofazowe o udźwigu do 1000 kg są wykluczone z badań.

Osoba obsługująca wciągarkę elektryczną musi uzyskać kwalifikacje  do przemieszczania ładunków, sterowania procesem podnoszenia oraz przejść odpowiednie szkolenia. Czynności te wiążą się z ogromną odpowiedzialnością za życie innych oraz ich mienie,  nie wolno przekazywać swoich obowiązków osobom bez kwalifikacji.

Zasady obsługi wciągarki elektrycznej zawarte są w normach i regulacjach danego państwa oraz w instrukcjach obsługi tego typu urządzeń.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments